In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.

אבטחת מידע

הנחיות לגלישה בחשבונך בבנק ערבי

רשת האינטרנט מספקת מידע ושירותים רבים ומגוונים, אך צופנת בחובה גם סכנות לא מעטות.

על כן, אנו רואים חשיבות רבה בשמירה על כללים בסיסיים לגלישה בטוחה.

 

שמירה על פרטי הזיהוי

 • פרטי הזיהוי שלך למערכת הינם אישיים וסודיים. אין למסור אותם לגורמים זרים ואין להחזיק או לשמור אותם באופן גלוי.
 • יש לוודא כי בעת ההזדהות שלך למערכת, לא ימצאו בסביבתך גורמים לא מורשים.
 • לעולם אין למסור את סיסמתך האישית לשום גורם, גם אם הוא מזדהה כבנק ערבי ישראלי או מזוהה עימו. אם אכן יבקשו ממך למסור את הסיסמה האישית, אין למסרה! עליך לדווח על כך מיידית לאחראי על מוקד התמיכה.
 • אין לשמור את פרטי הזיהוי במחשב מחשש לחשיפתם על ידי סוסים טרויאניים או תוכנות שיתוף קבצים (כדוגמת e-Mule), המאפשרות גישה לקבצים במחשב.
 • ברישום לאתרים שונים באינטרנט, אין להשתמש באותם פרטי זיהוי (שם משתמש וסיסמה) המשמשים אותך להזדהות באתר הבנק.

 

כניסה למערכת

בגלישה לאתר הבנק, הקלד בעצמך את כתובת האתר (www.aibank.co.il).

בגלישה לחשבונך, יש לוודא את אמיתות האתר באמצעות המאפיינים הבאים:

 

בדפדפני Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 3.5, Safari 3.2, Opera 9.5, Google Chrome
כתובת האתר תופיע על רקע ירוק, ויוצג שם בעלי האתר Bank Leumi le-Israel LTD. הקשה על שם בעלי האתר תציג את פרטיו (ראה דוגמה). תצוגה זו מעידה בוודאות על כך שזהו אתר הבנק.

 

 

מנעול צהוב

 

בדפדפני Internet Explorer 6 ו-Internet Explorer 7

 • בגלישה לחשבונך, בדוק כי כתובת דף ההזדהות מתחילה ב: https://hb.aibank.co.il, המעיד על כך שזו הכתובת האמיתית של אתר הגלישה לחשבון הבנק.
 • הגלישה לחשבונך מתבצעת בסביבה מאובטחת. וודא כי בתחילת הכתובת מופיעות האותיות https, המציינות תקשורת מוצפנת, לעומת http, המייצגות תקשורת רגילה.
 • עליך לוודא בזמן ההזדהות למערכת ובעת העבודה השוטפת עם המערכת, כי דפי האתר מוצפנים (הצפנת SSL): כשהתקשורת לבנק מוצפנת, בדפדפן Internet Explorer 6 תופיע צלמית של מנעול צהוב סגור בחלקו התחתון של המסך (ראה דוגמה). בדפדפן Internet Explorer 7 הצלמית תופיע בסרגל הכלים בחלקו העליון של המסך (ראה דוגמה).

 

דוגמאות
צלמית האבטחה ב-Internet Explorer 6:  

 

צלמית האבטחה ב-Internet Explorer 7:  

 

עבודה עם המערכת

 • בעת הכניסה לחשבון, יופיעו התאריך ושעת ההתקשרות האחרונה שלך למערכת. יש לוודא שהנתונים המופיעים אכן נכונים.
 • בזמן העבודה השוטפת עם המערכת, יש למנוע גישה פיזית של גורמים אחרים לעמדה ממנה מתבצעת הגלישה.

 

אימות אתר הבנק באינטרנט

 • עם כל תחילת התקשרות לאתר, יש לוודא כי הצורה הכללית של האתר וחזותו החיצונית, אכן מוכרים לך.
 • בגלישה לחשבונך, עליך לוודא שאכן הגעת לאתר המאובטח של הבנק (גלישה ישירה), על ידי צפייה באישור מחברת VeriSign. על מנת לראות את האישור יש ללחוץ על הצלמית הכתומה של חברת VeriSign, המצויה במסך הכניסה לחשבונך (ראה דוגמה). בתגובה יתקבל דף המציג את האישור.

 

דוגמה לצלמית VeriSign:  

 

 • לחילופין, ניתן ללחוץ פעמיים על המנעול הצהוב ובתגובה תוצג התעודה שהונפקה על ידי VeriSign, כולל תאריכי תוקף התעודה. באם לא תתקבל הודעה המאשרת את זהות לאומי, יש להודיע מיידית למוקד התמיכה ולפעול על פי הנחיותיו.

 

יציאה מהמערכת

 • לאחר 20 דקות של אי-פעילות מול המערכת, ינותק הקשר באופן אוטומטי ביוזמת המערכת. אולם, בגמר השימוש במערכת, אין להמתין לניתוק האוטומטי ויש לבצע ניתוק יזום באמצעות פעולת יציאה.
 • בסיום השימוש במערכת, במיוחד במחשב מזדמן, עלייך לסגור את הדפדפן. לאחר יציאה מהמערכת, תתאפשר הכניסה למערכת רק באמצעות הזדהות מחדש.

 

טיפול בסיסמאות

 • בחירת סיסמה - בכניסה הראשונה למערכת עליך להזין את הסיסמה הראשונית שקיבלת ומיד להחליפה בסיסמה חדשה. חשוב שהסיסמה שתיבחר תהיה אקראית, קשה לניחוש אך קלה לזכירה עבורך. הסיסמה צריכה לכלול לפחות 6 תווים המשלבים ספרות ואותיות
 • החלפת סיסמה - את הסיסמה האישית ניתן להחליף בכל עת, ומומלץ להחליפה בכל חשש לחשיפתה. להחלפת הסיסמה לחץ על כפתור "הגדרות" בשורת הפעולות שבתפריט העליון, ובדף שנפתח בחר ב"שינוי סיסמה".
 • לקראת תום 180 יום מאז הפעם האחרונה שהוחלפה סיסמתך, תציג המערכת בפניך הודעת התראה להחלפת סיסמה. באם הסיסמה לא תוחלף עד תום 180 יום, היא תיחסם.
 • חסימת סיסמה - הסיסמה תיחסם לאחר חמישה ניסיונות הקלדה כושלים רצופים.
 • שחרור סיסמה - לשחרור סיסמה שנחסמה, יש לפנות למוקד התמיכה מאחד ממספרי הטלפון הרשומים בספרי הבנק.

 

עבודה עם דיסק/דיסקט/החסן נייד (Disk on Key )בעת ביצוע פעולות

 • בדיקת דיסק/דיסקט/החסן נייד נועדה להגביר את זיהוי מבצע הפעולה.
 • בדיקת דיסק/דיסקט/החסן נייד בעת ביצוע פעולות מתבצעת במקרים בהם הוגדרה העבודה בתצורה זו. ברירת המחדל הינה ביצוע פעולות ללא בדיקת דיסק/דיסקט/החסן נייד.
 • בדיסק/בדיסקט/החסן נייד קיים מפתח ייחודי. בעת ביצוע פעולות, המערכת בודקת ומאמתת את קיום המפתח הייחודי. באם הבדיקה תקינה, מאפשרת המערכת המשך עבודה ומחליפה את המפתח במפתח חדש. אחרת, תוצג הודעה כי הדיסק/דיסקט/החסן נייד אינו מזוהה והפעולה לא תבוצע.

 

 

עבודה עם Cookies

 • ה-Cookies מוצפנים ברמה גבוהה.
 • ה-Cookies לא כוללים את פרטיך האישיים.

 

למידע מורחב נוסף לחץ על הקישורים

 

הנחיות לאבטחת המחשב האישי      אמצעי זהירות כנגד הונאות האינטרנט

 

 אבטחה מוגברת בביצוע פעולות      אמצעי האבטחה המתקדמים של ai Bank